ദൂരദര്‍ശനം ദൈവത്തോടുകൂടെ നില്‍ക്കുന്ന നേതൃത്വം

0
652

വിദ‍്യാഭ‍്യാസമൂല‍്യം, നേതൃത്വമൂല‍്യം, കുടുംബബന്ധങ്ങളിലുള്ള മൂല‍്യം, മൂല‍്യാധിഷ്ഠിത സമൂഹബന്ധങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാത്ത മാധ‍്യമപേജുകള്‍ ഇന്നു തുലോംകുറവാണ്.

ഇന്ത‍്യക്കു മൂല‍്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്ന നേതൃത്വനിരയാണ് ആവശ‍്യമായിരിക്കുന്നതെന്ന് മുന്‍രാഷ്ട്രപതി ഡോ. എ.പി.ജെ.അബ്ദുള്‍കലാം ഒരിക്കല്‍ പറയുകയുണ്ടായി. നേതൃനിരകളില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു ബുദ്ധിവൈഭവവും പ്രസംഗചാതുര‍്യവും മാത്രമല്ല, ആത്മാര്‍ഥതയോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടിയ മൂല‍്യസംരക്ഷണമാണ്. മൂല‍്യസംരക്ഷണം അടിസ്ഥാനഘടകമായി കാണുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണു ഭാരതം. എന്നാല്‍, പഴമയുടെ അഭിമാനമായ മൂല‍്യങ്ങള്‍, ഒരു വലിയ ജനാധിപത‍്യ രാജ‍്യമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത‍്യയ്ക്ക് ഇന്ന് അന‍്യമാണ്. മൂല‍്യത്തകര്‍ച്ചയില്‍ നാം മുന്‍പന്തിയില്‍ തന്നെയാണ്. ആത്മീയ, മാനുഷിക പരിഗണനയും ദയാവായ്പും മൂല‍്യനഷ്ടം സംഭവിക്കാത്ത രാഷ്ട്രമീമാംസയുമാണു ജനാധിപത‍്യരാജ‍്യമായ ഇന്ത‍്യയുടെ ഇന്നത്തെ ആവശ‍്യം.

നിശ്ചയദാര്‍ഢ‍്യവും ദീര്‍ഘവീക്ഷണവും തലമുറകളെ പ്രവര്‍ത്തനനിരതരാക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിയും നിസ്വാര്‍ഥസേവനവും നേതാവില്‍ ജനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നൂറുശതമാനം സ്വീകാര‍്യമായ നേതൃത്വഗുണം തീര്‍ച്ചയായും അണികളുടെ ആഗ്രഹമാണ്. എന്നാല്‍, ഇരട്ടവ‍്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ഇന്നത്തെ നേതൃമന‍്യന്മാര്‍. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മി. ജെക്കിള്‍ ആന്‍ഡ് ഡോ. ഹൈഡ് എന്ന ആംഗല കഥാപാത്രതുല‍്യമാണ്. അവര്‍ക്കു പുറമെയുള്ള ഒരു വ‍്യക്തിത്വവും ‘ഒളിഞ്ഞും പാത്തും’ പ്രവര്‍ത്തനോന്മുഖമായുള്ള മറ്റൊരു വ‍്യക്തിത്വവും കാണും. ഈ വിധമുള്ള ഇരുവ‍്യക്തിത്വങ്ങള്‍ ഇന്നു മത, രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും വിളങ്ങുന്നതു സര്‍വസാധാരണമാണ്. കൊലപാതകരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ക്കൂടി ഭരണമണ്ഡലങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന എത്രയോ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുള്ള രാജ‍്യമാണ് ഇന്ത‍്യ. ഈ ദുര്‍ദശ മറ്റൊരുരൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഇന്നു സഭാമണ്ഡലത്തിലും കയറിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ആത്മികനേതൃത്വത്തിനായി ആത്മികര്‍ കൊതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു മനസിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉള്‍ക്കാഴ്ച നമ്മുടെ ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കുണ്ടാകണം. ഈ ചിന്ത ഒട്ടുംതന്നെ നേതാക്കള്‍ക്കില്ലെങ്കിലും ഈ ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങള്‍ നല്ല ബോധവാന്മാരാണെന്നു ഓര്‍ക്കുക. ജനങ്ങളെ നയിക്കുകയും നന്മയിലേക്ക് എത്തിച്ച്, ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വിടവ് ഇല്ലാതാക്കുക നേതൃത്വത്തിന്റെ ദൗത‍്യമാണ്. ഇതു പൂര്‍ണമായും മറക്കുകയോ മറന്നുപോയെന്നു ഭാവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിനയകാലം കൂടിയാണ് ആധുനികയുഗം.

ഇന്നു നേതൃത്വം ഒരു സമൂഹവ‍്യവസ്ഥിതിയായി മാറിപ്പോകുന്നു. ആത്മികമണ്ഡലത്തിലും രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിലും നേതാക്കളുടെ സംഖ‍്യ വര്‍ധമാനമാണ്. മൂല‍്യവര്‍ധനവോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നേതൃവര്‍ധനവ് കാണുന്നില്ല. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വളര്‍ന്നുപന്തലിച്ച നേതൃത്വത്തെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയപുതിയ നേതൃത്വനിരകള്‍ അഹമഹമിക മുന്നേറുകയാണ്. ഇവിടെ മൂല‍്യസംരക്ഷണവും മൂല‍്യാധിഷ്ഠിത ചിന്താഗതികളും തിന്മയ്ക്ക് വഴിമാറുന്നു. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ് കാണിച്ചുതന്ന വിധമുള്ള നേതൃത്വം ഇന്നു കാണാന്‍ സാധ‍്യമല്ല.

ഇന്നു നാം കാണുന്ന ആത്മികനേതൃത്വനിര അനുകരിക്കാന്‍ കൊള്ളുന്ന ഒന്നല്ല. നേതാക്കള്‍ പിന്‍ചെല്ലുന്നവരെ മാതൃക പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍, നേതാവിനെ നോക്കുന്ന കുട്ടിനേതൃത്വം നേതാവിനെപ്പോലെ പണംസമ്പാദിക്കുന്നതില്‍ എങ്ങനെ മുന്നേറാമെന്നു സ്വയം പഠിക്കുന്നു. ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് എങ്ങനെ കൈയടക്കണമെന്നും സാവധാനം കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ഡിസ്ട്രിക്ടുകള്‍ എങ്ങനെ കൈവശപ്പെടുത്താമെന്നും ഈ കുട്ടിനേതാവ്, മൂപ്പന്‍ നേതാവില്‍ നിന്നും പഠിച്ചെടുക്കുന്നു. എങ്ങനെ ആത്മീയശുശ്രൂഷയുടെ കൂടെ മറ്റു ശുശ്രൂഷകളും തുടങ്ങണമെന്നതു കാര‍്യം നേതാവ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട. ശക്തരാ കൊച്ചച്ചന്മാര്‍ താനേ പഠിച്ചുകൊള്ളും. ബൈബിള്‍ സ്കൂള്‍, അനാഥാലയങ്ങള്‍, മാസികകള്‍, റബര്‍തോട്ടം എന്നിവ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന ഒടിച്ചുകൃഷികളാണ്. പ്രസംഗകല വശമുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നെ പറയാനുമില്ല.

സഭാഭരണം ‘കടലാണോ കടണ്ടലാടിയാണോ’ എന്നറിയാത്ത ഇടത്തരം നേതാവ് പാവപ്പെട്ട ഈ സമുദായത്തെയും അതിന്റെ വളര്‍ച്ചയെയും ബലഹീനമാക്കുന്നു.

നേതാവ് എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നു പുറപ്പാട് 3:1 ല്‍ മോശെയുടെ നേതൃത്വമൂല‍്യം ഉദാഹരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. “അവന്‍ ആടുകളെ മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ദൈവത്തിണ്ടന്റെ പര്‍വതമായ ഹോരേബ് വണ്ടരെ കൊണ്ടുചെന്നു” എന്നും വീണ്ടണ്ടും പുറപ്പാട് 17:9ല്‍ നേതൃണ്ടത്വം കൊടുക്കാന്‍ യോശുവയ്ക്ക് അധികാരംകൊടുക്കുന്നു എന്നും കാണുന്നു. “ഞാന്‍ ദൈവത്തിണ്ടന്റെ വടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുന്നിന്‍ മുകളില്‍ ദൈവത്തോടുകൂടെ നില്‍ക്കും” എന്നു മോശെ പ്രണ്ടഖ‍്യാണ്ടപിക്കുമ്പോള്‍ നാം ഒരു ആണ്ടത്മിണ്ടകനേതൃത്വശബ്ദമാണു കേണ്ടള്‍ക്കുന്നത്. പെന്തെക്കോസ്തു നേതൃനിര തിരുവചനത്തില്‍ കാണുംപോലെ ‘ദൈവത്തിന്റെ പര്‍വതത്തില്‍’ ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നില്‍ക്കുമോ? മോശെ ചെയ്തതുപോലെ യോഗ‍്യരായ ഇളംതലമുറയെ യുദ്ധസന്നദ്ധരാക്കുകയും നേതാവായ മോശെ നിന്നതുപോലെ ദൈവത്തോടുകൂടെ നില്‍ക്കുന്നതിനു കരുത്തുകാണിക്കാന്‍ ആധുനിക പെണ്ടന്തെണ്ടക്കോസ്തു നേതൃത്വത്തിനു പറ്റുമോ? അതോ, വിധം കൊച്ചുനേതൃത്വങ്ങളെ വഴിയാധാരമായി വിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ബാങ്കുബാലന്‍സ് ഉഷാറാക്കുകയാണോ ചെയ്യുക? ഒരു ഉത്തരത്തിനായി കാതോര്‍ക്കാം.

പെന്തെക്കോസ്തു സംവിധാനത്തിന് അല്ലെങ്കില്‍ നേതൃത്വത്തിന് തങ്ങളുടെ കര്‍മഭൂമിയില്‍ നിന്നും വിടവാങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പെ ‘വിതയ്ക്കലിനും കൊയ്യലിനും’ വേണ്ടി തലമുറയെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു ലേഖകന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ എതിര്‍ക്കുമോ? എതിര്‍ക്കാന്‍ സാധ‍്യമല്ല.

സുവിശേഷീകരണത്തിനു ദൈവം ഏല്പിച്ചതും ദൈവജനങ്ങള്‍ സുവിശേഷത്തിനായി ഏല്പിച്ചതുമായ ആ പണസഞ്ചി ഇന്ന് ആരുടെ പേരിലാണ്. അത് ഇന്ന് ‘ഡെഡ് മണി’യായി തോട്ടത്തിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോള്‍ സുവിശേഷവയലില്‍ ആ പണം എങ്ങനെയെത്തും? നേതാക്കളുടെ കാലശേഷം ഇന്ത‍്യയില്‍ സുവിശേഷീകരണം ആവശ‍്യമില്ലെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതോ, അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായിട്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ പണം ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചുവോ?

സുവിശേഷത്തിനു ലഭിച്ച പണം, സുവിശേഷത്തിനും വയറൊട്ടിയവനും വിതരണംചെയ്യുന്നതു മൂല‍്യാധിഷ്ഠിതമായ നേതൃത്വലക്ഷണമാണ്. അതു ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍ നേതാക്കള്‍ നേതാക്കളേ അല്ല!

-Matrimony-

Pentecostal parents well settled in North America invite proposal for their daughters born and brought up in USA [29/5'8"/ Masters in Health Administration working in Medical IT for University of California Medical School System] [26/5’3”/ BS, working as Software Engineer for a reputed investment firm in US] born again, baptized and mission oriented. Parents of professionally qualified boys from Pentecostal background from US may please respond with details and recent photographs to Jehovahjireh490@gmail.com or call 214-354-6940

For more Ads click here

Pastor Shaji K Daniel of Dallas, Texas is inviting proposals for his nephew, who is a born again, spirit filled. He was born in 1993 and is 5’11” tall. He is a Mechanical Engineer, who is currently working in Kuwait. Proposals are invited from the parents of born-again and spirit-filled girls who are US citizens. Please contact by email pastor@agapepeople.org

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here