ധ‍്യാനം ഉള്ളതു മതി

0
655

മനുഷ‍്യന്‍ എപ്പോഴും കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ നേടാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. ഒന്നു നേടിയാല്‍ മറ്റൊന്നും കൂടെ വേണമെന്ന ആശ അവനെ ഭരിക്കും. ചെറ്റക്കുടിലില്‍ കഴിയുന്ന ഒരാള്‍ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു കൊച്ചുവീടിനായി ആശിക്കും. അതു ലഭിച്ചാല്‍ കുറെക്കൂടെ മെച്ചമായ വീടുണ്ടായിരുന്നാല്‍ നന്നായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയായി. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീട് സ്വന്തമാക്കിയാല്‍ കുറെക്കൂടെ വലുതും മനോഹരവും ആധുനികസൗകര‍്യങ്ങള്‍ ഉള്ളതുമായ ഭവനമായി ലക്ഷ‍്യം. സൈക്കിള്‍ വാടകയ്ക്കെടുത്തു യാത്രചെയ്യുന്നവന് ഒരു പഴയസൈക്കിളെങ്കിലും സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നായിരിക്കും ആദ‍്യത്തെ ആശ. അതു വാങ്ങിയാല്‍ പുതിയ സൈണ്ടക്കിള്‍. സ്കൂട്ടര്‍, കാര്‍ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിറകു മുളയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങും. ചുരുക്കത്തില്‍ എത്ര സൗകര‍്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാലും മനുഷ‍്യന്റെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമാവുകയില്ല. മസംതോറും വിദേശത്തുനിന്നും ധാരാളം സാധനങ്ങളുമായി വരുന്ന വീടുകളിലെ സ്ത്രീകള്‍പോലും റിഡക്ഷന്‍ സെയില്‍ കൗണ്ടറില്‍ ‘ക‍്യൂ’നില്‍ക്കുന്നതു കാണുമ്പോള്‍ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. മനുഷ‍്യന്റെ സംതൃപ്തമാകാത്ത മനസ്സാണ് ഇതിനു കാരണം.

എന്നാല്‍, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയടയണം എന്നാണു ദൈവമക്കളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലന്‍ ‘ഉള്ള അവസ്ഥയില്‍ അലംഭാവത്തോടിരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്’ എന്നു പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്തവനായതുകൊണ്ടല്ല, ക്രിസ്തുനിമിത്തം എല്ലാം ചേതമെന്നെണ്ണുവാന്‍ ഉള്‍ക്കാഴ്ച ലഭിച്ചവനായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം പ്രബോധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

ആവശ‍്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരിക്കലും നാം കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. ആവശ‍്യവും അത‍്യാവശ‍്യവും തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ ഒരു വിശ്വാസിക്കു എപ്പോഴും കഴിയണം. ഫിലിപ‍്യലേഖനത്തില്‍ പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലന്‍ പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെയും നിറവേറ്റിത്തരുമെന്നാണ്. അല്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചുതരുമെന്നല്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകാം എന്നാല്‍, അത‍്യാഗ്രഹമരുത്.

ദൈവം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സൗകര‍്യങ്ങളില്‍ സംതൃപ്തരായിരിക്കാന്‍ നമുക്കു കഴിയുന്നുവോ? അതോ സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ട് കുരുക്കിലും കുഴിയിലും വീഴുന്ന പ്രകൃതമാണോ ഉള്ളത്. ദൈവവചനം പറയുന്ന സംതൃപ്തി അനുഭവമാക്കാന്‍ നമുക്കു കഴിയട്ടെ.
സീവി

-Matrimony-

Pentecostal parents well settled in North America invite proposal for their daughters born and brought up in USA [29/5'8"/ Masters in Health Administration working in Medical IT for University of California Medical School System] [26/5’3”/ BS, working as Software Engineer for a reputed investment firm in US] born again, baptized and mission oriented. Parents of professionally qualified boys from Pentecostal background from US may please respond with details and recent photographs to Jehovahjireh490@gmail.com or call 214-354-6940

For more Ads click here

Pastor Shaji K Daniel of Dallas, Texas is inviting proposals for his nephew, who is a born again, spirit filled. He was born in 1993 and is 5’11” tall. He is a Mechanical Engineer, who is currently working in Kuwait. Proposals are invited from the parents of born-again and spirit-filled girls who are US citizens. Please contact by email pastor@agapepeople.org

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here