ധ‍്യാനം ഭാരംവഹിക്കുന്ന ഭോഷന്‍

0
512

‘നാള്‍തോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന കര്‍ത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ’ എന്നു സങ്കീര്‍ത്തനം 68:19 ല്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “അവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി കരുതുന്നതാകയാല്‍ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും (ഭാരവും) അവന്റെമേല്‍ ഇട്ടുകൊള്‍വിന്‍” എന്നു പത്രൊസ് അപ്പൊസ്തലന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ വ‍്യക്തമായ പല വിശ്വാസവചനങ്ങള്‍ തിരുവചനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ നാം തന്നെ വഹിക്കാന്‍ വ‍്യര്‍ഥമായ ശ്രമങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്മൂലം നാം ആത്മികമായും ശാരീരികമായും കൂടുതല്‍ ക്ഷീണിതരായിത്തീരുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

ഒരിക്കല്‍ ഒരു വലിയ ചുമടും തലയില്‍ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാള്‍ നടന്നുപോകുമ്പോള്‍ കുതിരവണ്ടിയില്‍ ആ വഴി വന്ന വ‍്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടു സഹതാപം തോന്നി വണ്ടിയില്‍ കയറി ഇരുന്നുകൊള്‍വാന്‍ പറഞ്ഞു. കുറെകഴിഞ്ഞ് കുതിരവണ്ടിക്കാരന്‍ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോള്‍ താന്‍ വണ്ടിയില്‍ കയറ്റിയ വ‍്യക്തി തലയില്‍ ആ ചുമട് വഹിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നതു കാണുകയുണ്ടായി. സഹോദരാ, എന്താണു നിങ്ങള്‍ തലയില്‍ നിന്നും ചുമട് താഴെയിറക്കിവയ്ക്കാത്തതെന്നു ചോദിച്ചതിനു, “താങ്കള്‍ എന്നോട് വളരെ ദയവു കാണിച്ച് എന്നെ വണ്ടിക്കകത്തു കയറ്റി. എന്നാല്‍, ചുമടുകൂടെ ഇറക്കിവെച്ചു കൂടുതല്‍ ഭാരം കുതിരയെക്കൊണ്ട് ചുമപ്പിക്കുന്നതു ശരിയല്ലല്ലോ എന്നോര്‍ത്താണ് ഇത് ഇറക്കിവയ്ക്കാത്തത്” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞത്രേ.

ഈ സംഭവത്തില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമടുവഹിച്ച വ‍്യക്തിയെ ഭോഷന്‍ എന്നു നാം വിധിക്കുമെങ്കിലും നാം പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഭോഷന്മാരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നെന്നു മനസിലാക്കണം. നാം സ്വന്തമായി എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍, നമ്മുടെ പിതാവ് സര്‍വശക്തന്‍, കരുണാസമ്പന്നന്‍ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങള്‍ വഹിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവനാണ്. ഈ ലോകത്തില്‍ നാം ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. അതിനാല്‍ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും അവങ്കലേക്കു പ്രാര്‍ഥനാപൂര്‍വം ഇട്ടുകൊടുക്കുക. അവന്‍ വഹിച്ചുകൊള്ളും. നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്നുവോ? അതോ അവ കര്‍ത്താവ് വഹിക്കുന്നുവോ?
സീവി

-Matrimony-

Syrian Christian Pentecostal girl from new generation church(DOB- 19/12/1993, 5'2", B.Tech and Diploma in Electronics & Communications, Robotic Engineer).
Contact: 9387425875; 9496057551(whatsapp);e mail: louispz@rediffmail.com

For more Ads click here

Pentecostal (IPC) parents (born again believers since 1998 from hindu background) settled in Madhya Pradesh invite proposals for their son (27/5.7'), fair, graduate, NIIT working in Dubai looking for spiritual & professionally qualified bride.
Contact:
+917400507500
+918817774252

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here