വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

0
691

പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ് (30/5′ 9 ” ) മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടൻറ്. വെളുത്ത നിറം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാ പിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ: 9961882396, 8606033338

-Matrimony-

Syrian Christian Pentecostal girl from new generation church(DOB- 19/12/1993, 5'2", B.Tech and Diploma in Electronics & Communications, Robotic Engineer).
Contact: 9387425875; 9496057551(whatsapp);e mail: louispz@rediffmail.com

For more Ads click here

Pentecostal (IPC) parents (born again believers since 1998 from hindu background) settled in Madhya Pradesh invite proposals for their son (27/5.7'), fair, graduate, NIIT working in Dubai looking for spiritual & professionally qualified bride.
Contact:
+917400507500
+918817774252

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here