ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് : വിവിധ ബോർഡുകൾക്ക് ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിച്ചു

0
448

ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ഭാരവാഹികളെ നിയമിച്ചു

വാർത്ത: മോൻസി മാമ്മൻ          മുളക്കുഴ: ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ഭാരവാഹികളെ നിയമിച്ചു.

സണ്‍ഡേ സ്കൂൾ :  പാസ്റ്റർ തോമസുകുട്ടി എബ്രഹാം (പ്രസിഡൻറ്),                     ഇവാഞ്ചലിസം  ബോർഡ്:  പാസ്റ്റർ ടി എ ജോർജ്ജ് (ഡയറക്ടർ) മിഷൻ ബോർഡ്:  പാസ്റ്റർടി എം മാമച്ചൻ (ഡയറക്ടർ)        പ്രയർ സെൽ ബോർഡ് : പാസ്റ്റർ സജി ജോർജ്ജ് ( ഡയറക്ട്ടർ) ക്രഡൻഷ്യൽ ബോർഡ് : പാസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്ഫർ ടി രാജു ( ഡയറക്ടർ) മേഖലാ ഡയറക്ടർമാർ :          പാസ്റ്റർമാരായജോസ് ബേബി (സൗത്ത്)                                         തോമസ് പുളുവേലിൽ (കോസ്റ്റ്ൽ)
വൈ ജോസ് ( ഹൈറേഞ്ച് )
ജോൺ ജോസഫ് (മലബാർ)
 ജോൺസൺ ജോർജ്ജ് (നോർത്ത് മലബാർ) 

-Matrimony-

Syrian Christian Pentecostal girl from new generation church(DOB- 19/12/1993, 5'2", B.Tech and Diploma in Electronics & Communications, Robotic Engineer).
Contact: 9387425875; 9496057551(whatsapp);e mail: louispz@rediffmail.com

For more Ads click here

Pentecostal (IPC) parents (born again believers since 1998 from hindu background) settled in Madhya Pradesh invite proposals for their son (27/5.7'), fair, graduate, NIIT working in Dubai looking for spiritual & professionally qualified bride.
Contact:
+917400507500
+918817774252

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here