ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് : വിവിധ ബോർഡുകൾക്ക് ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിച്ചു

0
537

ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ഭാരവാഹികളെ നിയമിച്ചു

വാർത്ത: മോൻസി മാമ്മൻ          മുളക്കുഴ: ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ഭാരവാഹികളെ നിയമിച്ചു.

സണ്‍ഡേ സ്കൂൾ :  പാസ്റ്റർ തോമസുകുട്ടി എബ്രഹാം (പ്രസിഡൻറ്),                     ഇവാഞ്ചലിസം  ബോർഡ്:  പാസ്റ്റർ ടി എ ജോർജ്ജ് (ഡയറക്ടർ) മിഷൻ ബോർഡ്:  പാസ്റ്റർടി എം മാമച്ചൻ (ഡയറക്ടർ)        പ്രയർ സെൽ ബോർഡ് : പാസ്റ്റർ സജി ജോർജ്ജ് ( ഡയറക്ട്ടർ) ക്രഡൻഷ്യൽ ബോർഡ് : പാസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്ഫർ ടി രാജു ( ഡയറക്ടർ) മേഖലാ ഡയറക്ടർമാർ :          പാസ്റ്റർമാരായജോസ് ബേബി (സൗത്ത്)                                         തോമസ് പുളുവേലിൽ (കോസ്റ്റ്ൽ)
വൈ ജോസ് ( ഹൈറേഞ്ച് )
ജോൺ ജോസഫ് (മലബാർ)
 ജോൺസൺ ജോർജ്ജ് (നോർത്ത് മലബാർ) 

-Matrimony-

Pentecostal parents well settled in North America invite proposal for their daughters born and brought up in USA [29/5'8"/ Masters in Health Administration working in Medical IT for University of California Medical School System] [26/5’3”/ BS, working as Software Engineer for a reputed investment firm in US] born again, baptized and mission oriented. Parents of professionally qualified boys from Pentecostal background from US may please respond with details and recent photographs to Jehovahjireh490@gmail.com or call 214-354-6940

For more Ads click here

Pastor Shaji K Daniel of Dallas, Texas is inviting proposals for his nephew, who is a born again, spirit filled. He was born in 1993 and is 5’11” tall. He is a Mechanical Engineer, who is currently working in Kuwait. Proposals are invited from the parents of born-again and spirit-filled girls who are US citizens. Please contact by email pastor@agapepeople.org

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here