ഗുഡ് എർത്ത് ഫാമിന്റെ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു

0
229

ചെങ്ങന്നൂർ: കൊല്ലകടവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഗുഡ് എർത്ത്  ഫാം ട്രയിനിംങ്ങ് സെന്ററിന്റെ സാമൂഹീക വികസന പദ്ധതികൾ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു. കടുത്ത ചൂടനുഭവപ്പെട്ടതോടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫയ്ത്ത് ഹോം – ഗുഡ് എർത്ത് കൊല്ലകടവിന്റെ ചുമതലയിൽ  ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ചേർന്ന് വഴി അരികിൽ ദാഹജലം ഒരുക്കി. രാജൻ കൈപ്പള്ളി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്യം നൽകി.

ചെങ്ങന്നൂർ കൊല്ലകടവിൽ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിനോട് ചേർന്ന് വിശാലമായ 5 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ”ഗുഡ് എർത്ത് ” പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 
സമൂഹത്തിൽ ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരെ കരംപിടിച്ച് ഉയർത്തുവാനും, അവരുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വരുമാനം കണ്ടെത്തുവാനും സഹായകരമായ ഒരു സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി     ആരംഭിച്ചു.
പരേതനായ എം. മാത്യൂസ് (ടൊയോട്ട സണ്ണി)  ഇതിന്റെ പ്രഥമ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 
റോയി കെ. യോഹന്നാൻ –
 509010 02

-Matrimony-

Pentecostal parents well settled in North America invite proposal for their daughters born and brought up in USA [29/5'8"/ Masters in Health Administration working in Medical IT for University of California Medical School System] [26/5’3”/ BS, working as Software Engineer for a reputed investment firm in US] born again, baptized and mission oriented. Parents of professionally qualified boys from Pentecostal background from US may please respond with details and recent photographs to Jehovahjireh490@gmail.com or call 214-354-6940

For more Ads click here

Pastor Shaji K Daniel of Dallas, Texas is inviting proposals for his nephew, who is a born again, spirit filled. He was born in 1993 and is 5’11” tall. He is a Mechanical Engineer, who is currently working in Kuwait. Proposals are invited from the parents of born-again and spirit-filled girls who are US citizens. Please contact by email pastor@agapepeople.org

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here