മണ്ണാർക്കാട് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പ്: ഏകദിന സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ 9 ന്

0
203

മണ്ണാർക്കാട്: മണ്ണാർക്കാട് പാസ്‌റ്റേഴ്സ് പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പിന്റ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ 9 ന് എങ്കദിന ആത്മീയ സംഗമം ചിറക്കൽപ്പടി എ ജി ചർച്ചിൽ നടക്കും.  പാസ്റ്റർ ഫിജി ഫിലിപ്പ് മിനാ ക്ഷിപ്പുരം പ്രസംഗിക്കും. കാഞ്ഞികുളം മുതൽ മണ്ണാർക്കാട് അലനെല്ലുർ വളരെയുള്ള 62 പാസ്റ്റർമാരും സഭകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഫെലോഷിപ്പാണിത്. 

-Matrimony-

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്തു യുവതി B Sc Nurse (DOB 07.05.1994 / 165 cm) Bangalore ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദേശത്തു ജോലിയുള്ള ആത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Mobile & Whatsapp: 9961093828; 9645563564

For more Ads click here

Syrian Christian, Penetecostal (TPM/New Testament Church) parents invite proposals for their son(28/5'8"/slim/Masters in Computer Engineering)who is born again,spirit filled, brought up in North America and has been working as a senior engineer for a US-based multinational company since 2012. We are looking for Syrian Christian, Pentecostal, good looking, slim and educated / professionally qualified girls. Please phone/text/WhatsApp: +17783848590

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here