മണ്ണാർക്കാട് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പ്: ഏകദിന സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ 9 ന്

0
324

മണ്ണാർക്കാട്: മണ്ണാർക്കാട് പാസ്‌റ്റേഴ്സ് പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പിന്റ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ 9 ന് എങ്കദിന ആത്മീയ സംഗമം ചിറക്കൽപ്പടി എ ജി ചർച്ചിൽ നടക്കും.  പാസ്റ്റർ ഫിജി ഫിലിപ്പ് മിനാ ക്ഷിപ്പുരം പ്രസംഗിക്കും. കാഞ്ഞികുളം മുതൽ മണ്ണാർക്കാട് അലനെല്ലുർ വളരെയുള്ള 62 പാസ്റ്റർമാരും സഭകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഫെലോഷിപ്പാണിത്. 

-Matrimony-

Pentecostal parents well settled in North America invite proposal for their daughters born and brought up in USA [29/5'8"/ Masters in Health Administration working in Medical IT for University of California Medical School System] [26/5’3”/ BS, working as Software Engineer for a reputed investment firm in US] born again, baptized and mission oriented. Parents of professionally qualified boys from Pentecostal background from US may please respond with details and recent photographs to Jehovahjireh490@gmail.com or call 214-354-6940

For more Ads click here

Pastor Shaji K Daniel of Dallas, Texas is inviting proposals for his nephew, who is a born again, spirit filled. He was born in 1993 and is 5’11” tall. He is a Mechanical Engineer, who is currently working in Kuwait. Proposals are invited from the parents of born-again and spirit-filled girls who are US citizens. Please contact by email pastor@agapepeople.org

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here