ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സണ്ടേസ്ക്കൂൾ സ്‌റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് പരീക്ഷഫലം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു

0
271

ചിങ്ങവനം: ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സണ്ടേസ്ക്കൂൾ സ്‌റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് പരീക്ഷഫലം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് ശനിയാഴ്ച്ച നടക്കുന്ന സണ്ടേസ്ക്കൂൾ ,വൈപിസിഎ വാർഷിക മീറ്റിങ്ങിൽ ക്യാഷ് അവാർഡും, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൊടുത്ത് ആദരിക്കും,

-Matrimony-

Pentecostal(IPC) parents invite proposals for their daughter (26/162cm/Fair/MBBS,MD)doing internship in Rasheed hospital Dubai from parents of spirit filled and Pentecostal doctors/MBBS/MD or doing PG in any specialities preferably from Europe/US/Australia.Those who are interested please contact:0097154 5991059 WhatsApp: 0097155 3294479

For more Ads click here

Parents of pentecostal background are inviting proposal for their born again, spirit filled son who was born in 1993 , 5’11” height and he is a Mechanical Engineer currently working in Kuwait.Proposals are invited from the parents of born-again and spirit-filled girls who are US citizens.
Please contact by email: trustgodswill93@gmail.com

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here