പാസ്റ്റർ കലേഷ് സോമന്റെ സഹോദരൻ കമലേഷ് എസ് (33) നിത്യതയിൽ

0
491

 

ആലപ്പുഴ : ഐ.പി.സി പട്ടോളി മാർക്കറ്റ് സഭാംഗവും സംസ്ഥാന പി. വൈ. പി.എ താലന്ത് കൺവീനറും മുൻ തിരുവനന്തപുരം മേഖല പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ കലേഷ് സോമന്റെ സഹോദരനുമായ  കമലേഷ്. എസ് (33) കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു. ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 09:00 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു 12:00 ന് ഐ.പി.സി ആലപ്പുഴ വെസ്റ്റ് സെന്ററിന്റെ കാർത്തികപ്പള്ളിയിലുള്ള സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്ക്കാര ശുശ്രൂക്ഷ നടക്കും.

-Matrimony-

Pentecostal(IPC) parents invite proposals for their daughter (26/162cm/Fair/MBBS,MD)doing internship in Rasheed hospital Dubai from parents of spirit filled and Pentecostal doctors/MBBS/MD or doing PG in any specialities preferably from Europe/US/Australia.Those who are interested please contact:0097154 5991059 WhatsApp: 0097155 3294479

For more Ads click here

Parents of pentecostal background are inviting proposal for their born again, spirit filled son who was born in 1993 , 5’11” height and he is a Mechanical Engineer currently working in Kuwait.Proposals are invited from the parents of born-again and spirit-filled girls who are US citizens.
Please contact by email: trustgodswill93@gmail.com

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here