പാസ്റ്റർ കലേഷ് സോമന്റെ സഹോദരൻ കമലേഷ് എസ് (33) നിത്യതയിൽ

0
393

 

ആലപ്പുഴ : ഐ.പി.സി പട്ടോളി മാർക്കറ്റ് സഭാംഗവും സംസ്ഥാന പി. വൈ. പി.എ താലന്ത് കൺവീനറും മുൻ തിരുവനന്തപുരം മേഖല പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ കലേഷ് സോമന്റെ സഹോദരനുമായ  കമലേഷ്. എസ് (33) കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു. ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 09:00 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു 12:00 ന് ഐ.പി.സി ആലപ്പുഴ വെസ്റ്റ് സെന്ററിന്റെ കാർത്തികപ്പള്ളിയിലുള്ള സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്ക്കാര ശുശ്രൂക്ഷ നടക്കും.

-Matrimony-

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്തു യുവതി B Sc Nurse (DOB 07.05.1994 / 165 cm) Bangalore ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദേശത്തു ജോലിയുള്ള ആത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Mobile & Whatsapp: 9961093828; 9645563564

For more Ads click here

Syrian Christian, Penetecostal (TPM/New Testament Church) parents invite proposals for their son(28/5'8"/slim/Masters in Computer Engineering)who is born again,spirit filled, brought up in North America and has been working as a senior engineer for a US-based multinational company since 2012. We are looking for Syrian Christian, Pentecostal, good looking, slim and educated / professionally qualified girls. Please phone/text/WhatsApp: +17783848590

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here