ജോൺസൻ നൈനാൻ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ

0
317

ടെക്സാസ്:  സ്റ്റാഫ്‌ഫോർഡ് ഇമ്മാനുവേൽ പെന്തെക്കോസ്റ്റൽ  സഭാംഗവും നിലമ്പൂർ കരിമ്പുഴ നൈനാന്റെ  മകനും പാസ്റ്റർ മാത്യു ഉമ്മന്റെ മരുമകനുമായ ജോൺസൻ നൈനാൻ ( 39)  കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഭാര്യ:ഗ്ലാഡ്‌സി

-Matrimony-

Syrian Christian Pentecostal girl (29/164 cm), B.Sc Nurse, working in HMC, Doha. She scored IELTS, seeking marriage proposals from the parents of professionally qualified boys. Now she is on leave for one month.
Ph: 8113059792

For more Ads click here

Pentecostal parents invite proposals for their son (32/176 cm, 75 Kg) , Graphic Designer in Saudi Arabia. Respond with details: 9847621514

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here