നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ബ്യൂല എബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ ജറോം & ജൂവൽ എന്നിവരുടെ പ്രത്യാശ ഗാനം ഓൺലൈൻ ഗുഡ്ന്യൂസ് യൂട്യൂബിൽ

0
11624

കോട്ടയം: ഏ.ജി മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്രണ്ട്
പാസ്റ്റർ വി.ടി എബ്രഹാമിൻ്റെ മകൾ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ബ്യൂല എബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ ജറോം & ജൂവൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ‘ മേഘങ്ങൾ മീതെ ‘ എന്ന പ്രത്യാശ ഗാനം

Onlinegoodnews Presents…..
Watch it On : –

Advt

-Matrimony-

Pentecostal(IPC) parents invite proposals for their daughter (26/162cm/Fair/MBBS,MD)doing internship in Rasheed hospital Dubai from parents of spirit filled and Pentecostal doctors/MBBS/MD or doing PG in any specialities preferably from Europe/US/Australia.Those who are interested please contact:0097154 5991059 WhatsApp: 0097155 3294479

For more Ads click here

Parents of pentecostal background are inviting proposal for their born again, spirit filled son who was born in 1993 , 5’11” height and he is a Mechanical Engineer currently working in Kuwait.Proposals are invited from the parents of born-again and spirit-filled girls who are US citizens.
Please contact by email: trustgodswill93@gmail.com

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here