നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ബ്യൂല എബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ ജറോം & ജൂവൽ എന്നിവരുടെ പ്രത്യാശ ഗാനം ഓൺലൈൻ ഗുഡ്ന്യൂസ് യൂട്യൂബിൽ

0
10873

കോട്ടയം: ഏ.ജി മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്രണ്ട്
പാസ്റ്റർ വി.ടി എബ്രഹാമിൻ്റെ മകൾ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ബ്യൂല എബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ ജറോം & ജൂവൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ‘ മേഘങ്ങൾ മീതെ ‘ എന്ന പ്രത്യാശ ഗാനം

Onlinegoodnews Presents…..
Watch it On : –

Advt

-Matrimony-

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്തു യുവതി B Sc Nurse (DOB 07.05.1994 / 165 cm) Bangalore ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദേശത്തു ജോലിയുള്ള ആത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Mobile & Whatsapp: 9961093828; 9645563564

For more Ads click here

Syrian Christian, Penetecostal (TPM/New Testament Church) parents invite proposals for their son(28/5'8"/slim/Masters in Computer Engineering)who is born again,spirit filled, brought up in North America and has been working as a senior engineer for a US-based multinational company since 2012. We are looking for Syrian Christian, Pentecostal, good looking, slim and educated / professionally qualified girls. Please phone/text/WhatsApp: +17783848590

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here