നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ബ്യൂല എബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ ജറോം & ജൂവൽ എന്നിവരുടെ പ്രത്യാശ ഗാനം ഓൺലൈൻ ഗുഡ്ന്യൂസ് യൂട്യൂബിൽ

0
12220

കോട്ടയം: ഏ.ജി മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സൂപ്രണ്ട്
പാസ്റ്റർ വി.ടി എബ്രഹാമിൻ്റെ മകൾ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ബ്യൂല എബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ ജറോം & ജൂവൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ‘ മേഘങ്ങൾ മീതെ ‘ എന്ന പ്രത്യാശ ഗാനം

Onlinegoodnews Presents…..
Watch it On : –

Advt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here