പാസ്റ്റർ കോശി വൈദ്യനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക

0
624
ഫിലെ ദെൽഫിയ: പ്രശസ്ത സുവിശേഷ പ്രസംഗകനും സീനിയർ പാസ്റ്ററുമായ പാസ്റ്റർ കോശി വൈദ്യനെ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

-Matrimony-

Pentecostal parents seek suitable alliance for their 25 year old daughter, medical doctor committed to serving the Lord. Medium complexion, 5:feet height. Interested parents of born again, baptised and mission - oriented Pentecostal boys, preferably medical doctors, may please contact by email: thevine93@gmail.com

For more Ads click here

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (30,6'2") വെളുത്ത നിറം,ITI, ഗൾഫിൽ നിന്നും വന്നതിനു ശേഷം നാട്ടിൽ ഇലക്ട്രിഷ്യൻ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഫോൺ:9947601722,9947938792

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here