ന്യൂ ഇന്ത്യ ദൈവസഭയുടെ വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടിനു കയ്യടി നൽകി പെന്തെക്കോസ്തു ലോകം

0
3751

പെന്തെക്കോസ്റ്റിലെ വേറിട്ട ചിന്തയും വേറിട്ട കാഴ്ചയും; ഇതു അനുകരണനീയമെന്ന് പെന്തെക്കോസ്തു പുതു തലമുറ 

 

പ്രത്യേക ലേഖകൻ ,ഓൺലൈൻ ഗുഡ് ന്യൂസ്

ചിങ്ങവനം: കണ്ടുമടുത്ത ആചാരങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിട്ട ന്യൂ ഇന്ത്യാ ദൈവസഭാ നേതൃത്വത്തിന് പെന്തെക്കോസ്ത് ലോകത്തിന്റെ  നൂറായിരം കൈയടികൾ.

നമ്മുടെ കൺവൻഷനുകളിലെ ഒരു പ്രധാനവിഷയം ആണ് സ്റ്റേജിലെ ഇരിപ്പിടം. പ്രത്യേകിച്ചും ജനറൽ കൺവൻഷനുകളിൽ വിവാദങ്ങൾക്കും കല്ലുകടിക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമാവുകയാണ്  ഇരിപ്പിട ക്രമീകരണം. എന്നാൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച്ചയാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനറൽ കൺവൻഷനിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിപ്പിടക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിരുന്ന സംഘാടകർ ഇപ്രാവശ്യം അതു പാടെ ഒഴിവാക്കി മാതൃക കാട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട വേദിയിൽ കസേരകൾ ആർക്കും നൽകാതെ എല്ലാവർക്കും വേദിക്ക് സമീപം ഇരിപ്പിട ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനർഹമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപെട്ട വേദിയിൽ. കേരള പെന്തക്കോസ്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്വയർ ടീം ,ആദ്യത്തെ സുവിശേഷീകരണ ബോട്ട് എന്നീ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം കൊടുത്ത പാസ്റ്റർ വി എ തമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്തയും കാഴ്ചപ്പാടും കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെയധികം പ്രശംസനീയമാണ്. ഈ ഒരു ചിന്തയും കാഴ്ചപ്പാടും മറ്റു സഭകളിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

-Matrimony-

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്തു യുവതി B Sc Nurse (DOB 07.05.1994 / 165 cm) Bangalore ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദേശത്തു ജോലിയുള്ള ആത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Mobile & Whatsapp: 9961093828; 9645563564

For more Ads click here

Syrian Christian, Penetecostal (TPM/New Testament Church) parents invite proposals for their son(28/5'8"/slim/Masters in Computer Engineering)who is born again,spirit filled, brought up in North America and has been working as a senior engineer for a US-based multinational company since 2012. We are looking for Syrian Christian, Pentecostal, good looking, slim and educated / professionally qualified girls. Please phone/text/WhatsApp: +17783848590

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here