ടി പി എം തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ മദർ .കെ .പി . ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന്

0
844

വാർത്ത: ചാക്കോ കെ തോമസ്

തിരുവനന്തപുരം: ദി പെന്തെക്കോസ്ത് മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ മദർ . കെ.പി. ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ (79) സംസ്കാരം ഇന്ന് ജൂൺ 30 ന് രാവിലെ 10ന് ചാരാച്ചിറ സെന്റർ സഭാഹാളിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം 3-ന് കുറവൻകോണം ടി പി എം സഭാ സെമിത്തെരിയിൽ . കഴിഞ്ഞ 62 വർഷത്തോളം കേരളത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സഭയുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തക യായിരുന്നു.പുനലൂർ ഇളമ്പൽ കോട്ടു കളിക്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്.

 

-Matrimony-

Pentecostal parents well settled in North America invite proposal for their daughters born and brought up in USA [29/5'8"/ Masters in Health Administration working in Medical IT for University of California Medical School System] [26/5’3”/ BS, working as Software Engineer for a reputed investment firm in US] born again, baptized and mission oriented. Parents of professionally qualified boys from Pentecostal background from US may please respond with details and recent photographs to Jehovahjireh490@gmail.com or call 214-354-6940

For more Ads click here

Pastor Shaji K Daniel of Dallas, Texas is inviting proposals for his nephew, who is a born again, spirit filled. He was born in 1993 and is 5’11” tall. He is a Mechanical Engineer, who is currently working in Kuwait. Proposals are invited from the parents of born-again and spirit-filled girls who are US citizens. Please contact by email pastor@agapepeople.org

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here