അടിന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

0
330

തുവയൂർ: ശാരോൻ സഭാംഗം ബ്രദർ രാജു സി.ഡാനിയേൽ (44) ഡിസം. 6 ന് അടുരിനടുത്ത് വെച്ചുണ്ടായ ബൈക്കപകടത്തിൽ വളരെ സീരിയസായി തിരുവല്ല ബിലിവേഴ്സ് ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കൾ പൂർണ്ണ വിടുതലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാനപേക്ഷ.

-Matrimony-

Syrian Christian Pentecostal girl from new generation church(DOB- 19/12/1993, 5'2", B.Tech and Diploma in Electronics & Communications, Robotic Engineer).
Contact: 9387425875; 9496057551(whatsapp);e mail: louispz@rediffmail.com

For more Ads click here

Pentecostal (IPC) parents (born again believers since 1998 from hindu background) settled in Madhya Pradesh invite proposals for their son (27/5.7'), fair, graduate, NIIT working in Dubai looking for spiritual & professionally qualified bride.
Contact:
+917400507500
+918817774252

For more Ads click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here