Groom WantedMatrimony

പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി, ഗവണ്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മകൾ, MA ബിരുദം / Wanted Groom /GN Matrimony 3526

പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി, ചേരമർ, ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മകൾ (27/150 cm) M.A ബിരുദം. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Phone : 94472 83868, 94462 76189

Matrimony
Back to top button
Translate To English »
error: Content is protected !!