റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് സെപ്. 14 ന്

റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് സെപ്. 14 ന്

ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ച് റാസ് അൽ ഖൈമ സെന്റർ ഒരുക്കുന്ന കരിയർ മോട്ടിവേഷണൽ സെഷൻ റൂട്സ് &വിങ്‌സ് ഇന്ന് 

റാസ് അൽ ഖൈമ: വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ച് റാസ് അൽ ഖൈമ സെന്റർ ഒരുക്കുന്ന കരിയർ ഗൈഡൻസ് മോട്ടിവേഷണൽ സെഷൻ "റൂട്സ് &വിങ്‌സ്" ഇന്ന് സെപ്.14  ന് വൈകിട്ട് 8 ന് റാസ് അൽ ഖൈമ നക്കീൽ ചാപ്പലിൽ നടക്കും.

Insight Mission സ്ഥാപകനും പ്രശസ്ത ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലറുമായ സുനിൽ ഡി കുരുവിള ക്ലാസ് നയിക്കും. സെന്റർ മിനിസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ ഗിൽബെർട് ജോർജ് , അസോ.സെന്റർ മിനിസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ സാം കോശി, സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ തോമസ് വർഗീസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും.  വിവരങ്ങൾക്ക് : 050 4870350

Advertisement