ലെവിസ് തോമസ് കർതൃസന്നിധിയിൽ

ലെവിസ് തോമസ് കർതൃസന്നിധിയിൽ
varient
varient
varient

കൊച്ചി : ഇവാ. ജോൺ പി. തോമസിന്റെ മകൻ ലെവിസ് തോമസ് ഫെബ്രുവരി 8ന് കർതൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും മഞ്ഞപ്പിത്തവും ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരു വൃക്കകളുടെയും കരളിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ട് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എറണാകുളം ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.

 

Advertisement