മൈലപ്ര മണിയാറ്റ് പുത്തൻവീട്ടിൽ ഫിലിപ്പ് ജോൺ (52) നിര്യാതനായി

മൈലപ്ര മണിയാറ്റ് പുത്തൻവീട്ടിൽ ഫിലിപ്പ് ജോൺ (52) നിര്യാതനായി

അലൈൻ: അലൈൻ സിയോൺ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭംഗം മൈലപ്ര മണിയാറ്റ് പുത്തൻവീട്ടിൽ പരേതനായ വി. പി ജോണിന്റെ മകൻ ഫിലിപ്പ് ജോൺ (52) അലൈൻ തവാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിര്യാതനായി. ചില നാളുകളായി രോഗാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു. ഭൗതികശരീരം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും സംസ്കാരം പിന്നീട് മൈലപ്ര ടൗൺ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നതുമാണ്.

അലൈൻ മെഡി ക്ലിനിക് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് പിറവന്തൂർ എബനേസർ ഹൗസിൽ ബിജിമോൾ ഫിലിപ്പ് ആണ് ഭാര്യ. അലൻ ഫിലിപ്പ് ആൽവിൻ ഫിലിപ്പ് എന്നിവർ മക്കളാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: ഷാജി ജോൺ, കോശി ജോൺ

Advertisement