പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്;  Pharm D.; അബുദബിയില്‍ ജോലി; ലീവിന് നാട്ടിലുണ്ട് / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4693

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (28/1995/172 സെ.മീ.) Pharm D., അബുദബിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നാട്ടില്‍ ഉണ്ട്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.
 Mob: 9539898363,   Whatsapp 9747547277