പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്; Electric Crane Operator; Processing to Poland / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4428

varient
varient
varient

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ് (33,  DOB:23 .2 .1989,180 cm),ഖത്തറിൽ ജോലിയിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ വന്നതും തുടർന്ന് മാർച്ചിൽ പോളണ്ടിലെക്കു പോകുവാൻ (Electric Crane Operator ) പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീകനായ യുവാവിന് വിദേശത്തോ സ്വദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും (നേഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന) വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു .Mob .9946328514;  9048545138 .