പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്; അബുദാബിയിൽ സൂപ്പർവൈസർ / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4406

varient
varient
varient

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (DOB: 30/12/1992, /5'8") ഐ.പി.സി സഭാംഗം, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, അബുദാബിയിൽ ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ സൂപ്പർവൈസർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീകരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഫോൺ (വാട്സ്ആപ്പ്): +919847129726,   9961561267.