പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; മറൈൻ ഡിപ്ലോമ; അബുദാബിയിൽ എക്സ്റേ വെൽഡർ / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4427

varient
varient
varient

പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (28/170 സെ. മീ.) (തൃശ്ശൂർ ജില്ല), പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് മറൈൻ ഡിപ്ലോമ  പൂർത്തിയാക്കി, അബുദാബിയിൽ എക്സ്റേ വെൽഡറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോൺ: 9388235519