പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി; M Sc Nurse ; അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 4387

varient
varient
varient

ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (31/DOB: 27/05/1991/165 സെ.മീ) MSc (നേഴ്‌സ്), അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയി  കർണാടകയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യവും ആത്മീകരുമായ ജോലിയുള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടാത്തവരിൽ നിന്നും)  ഫോൺ : 9562563473, 7594910747.