ലോക പ്രാർത്ഥനദിനത്തിനു കൈ കോർത്തു ചർച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സൺഡേ സ്കൂൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്

0
239

മുളക്കുഴ: നവംബർ 10നു നടക്കുന്ന ലോക പ്രാർത്ഥന ദിനത്തിൽ അണിചേരുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ചർച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സണ്ടേസ്കൂൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റും. ലോക വ്യാപകമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നതിൽ ചർച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ കേരളത്തിലും പുറത്തുമുള്ള മുഴുവൻ സൺഡേ സ്കൂളുകളിലെയും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഭാഗമാകുമെന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ സാലു വർഗീസ് അറിയിച്ചു. അന്നേദിനം സൺഡേ സ്കൂളിൽ സുവിശേഷം നിമിത്തം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സഭകൾക്കും മിഷണറിമാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നതിനു ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അറിയിച്ചു.
വേൾഡ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ അലയൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സുവിശേഷം നിമിത്തം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനക്കായി നവംബർ10 ഞായറാഴ്ച വേർതിരിക്കാൻ ആഹ്വാനം. സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രത്യേക അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാർത്ഥന ദിനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളും സഭകളും ഭാഗമാകുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാർഥനാദിനത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ചിന്താവിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് “ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല.”(“Persecuted but not abandoned.”) എന്ന വിഷയമാണ്.
അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പായ ഓപ്പൺ ഡോർസിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ 245 ദശലക്ഷത്തിലധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്.
2019ലെ പ്രാർത്ഥന ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്കണമെന്ന് ഓപ്പൺ ഡോർസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. നിലവിൽ ഓപ്പൺ ഡോർസിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഏറ്റവും മാരകമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ് ഇൻഡ്യ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here