ഐ.പി.സി.കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് നിന്നും ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ആയ സഹോദരന്മാർ

0
884

മോൻസി മാമ്മൻ തിരുവനന്തപുരം

കുമ്പനാട്ഐ.പി.സി.കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് നിന്നും ജനറൽ കൗൺസിൽ  അംഗ ങ്ങൾ ആയി 14 സഹോദരന്മാർ കേരളത്തിൽ നിന്നും  തിരഞ്ഞെ ടുക്കപ്പെട്ടു.

അജി കല്ലുങ്കൽ (2738), സണ്ണി മുളമൂട്ടിൽ (2677),മേജർ ലൂക്ക്  (2636), കുര്യൻ ജോസഫ് (2578), അഡ്വ. ജോൺസൺ (2549),   ജോൺ ജോസഫ് (2517), സജി പോൾ (2462),
ജോയി താനുവേലിൽ (2400),    ജയിംസ്  വർക്കി നിലമ്പൂർ (2274),
എബി പെരുംപട്ടി (2249), എബ്രഹാം    ജോസഫ് (2205), മോനി കരിക്കം (2047), എം. വി. ഫിലിപ്പ് (1996),
സജി വെൺമണി (1979)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here