Pentecostal Boy ; B.Tech, QA/QC Mechanical; Wanted Groom ,/ GN Matrimony 4677

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്, പാസ്റ്ററുടെ മകൻ (30/09/1995, 178c.m/80kg) B.Tech, QA/QC മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു  യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നു വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Contact : 9961687060.