പാസ്റ്റർ ബിനു പോളിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക

0
1494

റായ്പൂർ: പാസ്റ്റർ ബിനു പോൾ റായ്പൂരിൽ കോവിഡ് രോഗത്താൽ ഏറെ ഭാരപ്പെടുന്നു. ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ കുറയുന്നു. പൂർണ്ണ വിടുതലിനായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here