അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

0
1604

പിറവം: നിരപ്പ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാംഗം സിബി കെട്ടിടത്തിൽ മുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ  വീണ് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന അപേഷിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here