ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു

0
1325

ദൈവം  നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു

ടി.എം. മാത്യു

“നിന്നാൽ വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ”.

തകർന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുയർന്ന വിലാപം പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന.
സന്ദർഭം നമുക്കറിയാം. കഠിനമായ ഭൂതാവേശത്താൽ കണ്ടുനിൽക്കാനാവാത്തവിധം സ്വയം ശാരീരിക പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു ബാലന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലുള്ള യാചനയാണിത്. ഈ സംഭവം മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം 14 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാം. യേശു ആ പ്രാര്ഥനയോടു ഉടൻ പ്രതികരിച്ചു. ബാലനെ സൗഖ്യമാക്കി.

പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുന്ദരമായ തുടക്കവും ഭംഗിയുള്ള വാചകങ്ങളും നല്ലശബ്ദവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെയിടയിൽ എങ്ങനെയോ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയനിയമം മറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടൻ “ദാവീദുപുത്രാ എന്നോട് കരുണതോന്നണമേ” എന്നു മാത്രമാണ് പ്രർത്ഥിച്ചത്‌. കുരിശിലെ കള്ളൻ “എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളേണമേ” എന്നും. രണ്ടുപ്രാര്ഥനയും ദൈവം അംഗീകരിച്ചു. പത്രോസിന്റെ യഥാസ്ഥാപനം രണ്ടു വാചകം മാത്രമായിരുന്നു. “കർത്താവേ നീ സകലവും അറിയുന്നു; എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രീയമുണ്ടെന്നും നീ അറിയുന്നു”.

വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാനോ തിരിച്ചുവിളിക്കാനോ മടി കാണിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്തു നമ്മുടെ വിളികൾക്കായി കാതോർക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടന്നുള്ളത് എത്ര ആശ്വാസകരമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ വിളികൾ ദൈവം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? അത് ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.യാക്കോബ് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് “When a believing person prays, great things happen” “നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു” (യാക്കോബ് 5:16) വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയകാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നു മറ്റൊരു തർജ്ജമ. യാക്കോബ് തന്നെ പറയുന്നു: “ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവിൻ; എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോടു അടുത്തുവരും”(4:8).

ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകേൾക്കുന്നതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. അതൊരു ബന്ധത്തിന്റെ നിർവൃതിയാണ്. അപ്പനും മക്കളും പോലെയുള്ള ബന്ധം. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിനു വിലപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു, രക്ഷിച്ചു, തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരാക്കി. ഇപ്പോഴും, വരുവാനുള്ള കാലത്തും. ഈ ലോക ജീവിതം നിത്യതക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനക്കളരിയാണ്. പലതും പഠിക്കണം, പരിശീലിക്കണം, സഹിക്കണം. “നാം സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും” (2 തിമോത്തിയോസ്‌ 2:12) എന്നാണല്ലോ വാഗ്ദത്തം. ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തകർന്നുപോകുന്നവയല്ല. അതിനു ഇളക്കം വരികയുമില്ല.

പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി പ്രകടമാകുന്നത് ആര് എത്ര ഉജ്വലമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല മറിച്ച് അതു കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാലാണ്.

എല്ലാ മാന്യ വായനക്കാർക്കും പുതുവർഷത്തിന്റെ അനുഗ്രഹാശംസകൾ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here