എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ ആൻ മാത്യു

0
634

പാലക്കാട് : എസ് . എസ്. എൽ. സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ ആൻ മാത്യു. പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി കുഞ്ചച്ചേടത്ത് മാത്യു കെ. എം. – ആൻസി മാത്യു ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. ഐ പി സി ആലത്തൂർ സെന്റർ തേനിടുക്ക് ഹെബ്രോൺ സഭാഗംമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here