പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്; ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 6774

സിറിയന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്(29/170 സെമി) ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്. സുവിശേഷവേലയില്‍ താല്പര്യമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 8281066579, 8547062477