യൂറോപ്യൻ മലയാളി പെന്തെക്കോസ്തൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിച്ചു; പ്രഥമ നാഷണൽ കോൺഫ്രൻസ് നവം. 2 നു

യൂറോപ്യൻ മലയാളി പെന്തെക്കോസ്തൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിച്ചു; പ്രഥമ നാഷണൽ കോൺഫ്രൻസ്  നവം. 2 നു

യുകെ: യുകെ - യൂറോപ്പ് മലയാളി പെന്തെക്കോസ്ത്‌ത്‌ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനായി യൂറോപ്യൻ മലയാളി പെന്തെക്കോസ്തതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന പുതിയ സംഘടനാ രൂപീകരിച്ചു. വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ കൂട്ടായ്മയും ആത്മീയ വളർച്ചയും പരിപോഷിപ്പിക്കുക, ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും വിശ്വാസജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല പാഠങ്ങളും വിഭവസ്രോതസ്സുകളും പരസ്പരം പങ്കുവെയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു പൊതുവേദി സജ്ജീകരിക്കുക, ഭാവി തലമുറയെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നീ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാണ് സംഘടനയ്ക്കുള്ളത്.

സംഘടനയുടെ പ്രഥമ നാഷണൽ കോൺഫ്രൻസ് 2024 നവംബർ 2 നു യുകെ യിലെ നോർത്താംപ്‌ടണിൽ നടക്കും. കോൺഫ്രൻസിൻ്റെ വിജയത്തിനായി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. വിവിധ പെന്തെക്കോസ്തു സഭകളുടെ സീനിയർ പാസ്റ്റർമാർ ഉൾപ്പെടയുള്ള മുൻനിര പ്രവർത്തകർ സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. നിലവിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ്, കോർ ടീം, ഇ.എം.പി.സി (യൂറോപ്യൻ മലയാളി പെന്തെക്കോസ്ത‌തൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി) ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പുതിയ ഐക്യസംഘടനാ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ പ്രമോഷണൽ മീറ്റിംഗ് ജൂൺ 22ന് ശനിയാഴ്ച (10.30am - 1pm) ഡെർബി പെന്തെക്കോസ്തൽ ചർച്ചിൽ നടക്കും.

Address: Derby Pentecostal Church, Breach Road, Heaner, DE 75 7HQ U.K

Local contact numbers: +447878104772, 07940444507, 07916571478, 07411539877, 07812165330