ജെഫ്രി എം ജയിംസ് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫുൾ A+

ജെഫ്രി എം ജയിംസ് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫുൾ  A+

കോയമ്പത്തൂർ: ഐപിസി ചുങ്കം ഏബനേസ്സർ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ജയിംസ് എം മാത്യു- സൂസൻ ജയിംസ് ദമ്പതികളുടെ മകൻ ജെഫ്രി എം ജയിംസ്+2 ബയോമാത്സിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ നേടി വിജയിച്ചു.