വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ മിലൻ കുന്ദേര അന്തരിച്ചു

വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ മിലൻ കുന്ദേര അന്തരിച്ചു

പ്രാഗ് : വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ മിലൻ കുന്ദേര അന്തരിച്ചു. 94 വയസായിരുന്നു. അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചെക്, ഫ്രഞ്ച് ഭാഷകളിൽ നിരവധി കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ അൺബെയറബിൾ ലൈറ്റ്‌നെസ് ഓഫ് ബീയിംഗ് എന്ന നോവൽ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. 

ചെക്ക് നഗരമായ ബ്രൂണോയിലാണ് കുന്ദേര ജനിച്ചത്. എന്നാൽ 1975-ൽ ഫ്രാൻസിലേക്ക് കുടിയേറി.കുന്ദേര ജനിച്ചത് ചെക്ക് നഗരമായ ബ്രണോയിലാണ്, എന്നാൽ 1968-ലെ സോവിയറ്റ് ഇടപെടലിനെ വിമർശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതോടെ 1975-ൽ ഫ്രാൻസിലേക്ക് കുടിയേറി.1981-ൽ ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം ലഭിച്ചു. ചെക്ക് ഭാഷയിലും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലും കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.ദി ബുക്ക് ഓഫ് ലാഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഫൊർഗെറ്റിങ്ങ്, ദി ജോക്ക് , ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി, ഐഡൻറിറ്റി, ഇഗ്‌നറൻസ്, തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രശസ്ത കൃതികൾ. 2019 -ൽ ചെക്ക് സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗരത്വം തിരിച്ചു നൽകിയിരുന്നു.

Advertisement