റാന്നി ഇടമൺ പാലത്തിങ്കൽ പാസ്റ്റർ പി.പി.ഏബ്രഹാം (69) കർതൃസന്നിധിയിൽ

റാന്നി ഇടമൺ പാലത്തിങ്കൽ പാസ്റ്റർ പി.പി.ഏബ്രഹാം (69) കർതൃസന്നിധിയിൽ

റാന്നി: ശാരോൻ ഫെലോഷിപ്പ് സഭാ ശുശ്രൂഷകനും ഇടമൺ ശാരോൻ സഭാംഗവുമായ പാലത്തിങ്കൽ പാസ്റ്റർ പി.പി.ഏബ്രഹാം (69) കർതൃസന്നിധിയിൽ.

സംസ്കാരം പിന്നീട്.

കീഴില്ലം പെനിയേൽ ബൈബിൾ സെമിനാരിയിലെ ആദ്യ ബാച്ച് ബിരുദധാരി ആയിരുന്നു. ഇടമൺ, ചെത്തോങ്കര, മൈലപ്ര, മെഴുവേലി തൈക്കൂടം, പെരുവ, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു.

ഭാര്യ : സ്റ്റാർളി ഏബ്രഹാം ചിങ്ങവനം കൊച്ചുപറമ്പിൽ കുടുംബാംഗം.

മക്കൾ: പാസ്റ്റർ ആഷീശ് ഏബ്രഹാം (യുകെ), അക്സ ഏബ്രഹാം (യു.കെ), അഞ്ചു ജെയ് ഏബ്രഹാം (കാനഡ)

മരുമക്കൾ: ബിൻസി, ഹേമന്ത് , ജെയ്മോൻ.

ഇടമൺ, ചെത്തോങ്കര, മൈലപ്ര, മെഴുവേലി തൈക്കൂടം, പെരുവ, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു.